VÍME AKTUÁLNĚ!

Blahopřání k životnímu jubileu

Blahopřání k životnímu jubileu

V letošním roce se na Charitním domě v Nivnici dožívá krásného životního jubilea pan Jan Bršlica, a to 85 let, a paní Anna Petříková, která slaví 80 let.

Rozloučení s otcem Petrem Martinkou

Rozloučení s otcem Petrem Martinkou

Dne 4.7.2017 se mší svatou rozloučil s našimi klienty a personálem CHD Nivnice náš dlouholetý duchovní správce P. Petr Martinka.

Klienti DS Domovinka navštívili lázně Luhačovice

Klienti DS Domovinka navštívili lázně Luhačovice

Letošní léto jsme navrhli klientům změnu výletu do lázní Ostrožská Nová Ves, ale na výlet se přihlásili jen dva klienti, ale když jsme navrhli cestovat do Luhačovic, všichni se rozjasnili a přáli si navštívit naši stálici Luhačovice.

Poděkování Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory pro rok 2017

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2017. Zlínský kraj z tohoto programu finančně podpořil tyto sociální služby Oblastní charity Uherský Brod:

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Zdravotní sestra

 

Jídelníček